ISLAM ADALAH PILIHAN CARA HIDUP

Firman Allah s.w.t.:
“Mereka menepati nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.” (QS. Al insan, 7)

“Dan apapun yang kalian nafkahkan, dan apapun yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Al baqarah, 270).

Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori dari Aisyah ra. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka ia wajib mentaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka ia tidak boleh bermaksiat kepadaNya (dengan melaksanakan nazarnya itu). "

1-Menunaikan nazar adalah wajib.

2-Apabila sudah menjadi ketetapan bahawa nazar itu ibadah kepada Allah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik.

3-Dilarang melaksanakan nazar yang maksiat.

No comments for "Bernazar Untuk Selain Allah Adalah Syirik"!